Osalejate info ja reeglid 2022

ERNA LUGU 

1941. a. saadeti Soomest mitmes jaos Eestisse Erna luurediversiooniüksus. Erna baaslaager rajati Kautlasse. Soomest saabunud Erna grupi liikmetega liitusid kohalikud metsavennad ja Erna luuregrupi ülesandeks oli luure Punaarmee tagalas (näiteks jälgiti väeosade liikumist ja üritati avastada staapide asukohti, millest teavitati raadiojaama teel Soomes asuvat keskust). NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat alustas juuli alguses viie hävituspataljoni jõududega operatsiooni Erna luuregrupi ja metsavendade likvideerimiseks. Territoorium piirati sisse ning 31. juulil toimus suurem lahing. Kautla talu hävitati koos elanikega. Erna rühm aga suutis piiramisrõngast välja murda ja läks ülekaaluka vastasega lahinguid pidades 4. augustil üle rindejoone. 

2022. aastal toimub Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatav ERNA matk juba 23. korda.

Seekord on valikus kolm rada: HAUKA, TÜMLERI JA SKAUTLIK MATKARADA.  

START 

ERNA matka start toimub vastavalt radadele järgnevalt: 

HAUKA ehk 36h rajal reedel, 5. augusti õhtul kell 20.00 

TÜMLERI ehk 24h rajal laupäeval, 6. augusti varahommikul kell 6.00 

SKAUTLIKUL MATKARAJAL ehk 16h rajal laupäeval, 6. augusti hommikul kell 10.00 

Igal võistkonnal on kindel stardiaeg, mis loositi augusti alguses.

HAUKA ning TÜMLERI raja stardi asukohaks on Aegviidu külastuskeskus.

SKAUTLIKUL matkarajal Noku Lõkkeplats.  

Soovitame ka nendel, kes stardivad laupäeva varahommikul, kohale tulla reedel ja ööbida stardipaigas. 

Autode parkimine ja telkimine on kooskõlastatud maaomanikuga ja  kohapeal on olemas ka korraldajate poolsed inimesed, kuid parkimine ja telkimine toimub autoomanike  ja matkajate omal vastutusel.   

Soovitame võimalusel pärast matka lasta ennast  koju sõidutada kellelgi, kes ei osale matkal (nii ei ole vaja väsinuna sõita).  

Võistkondadel tuleb stardipaika tulla vähemalt 1 tund enne oma stardiaega.  

Tegevused stardipaigas enne oma stardi kellaaega: 

 1. Võtta starditelgist oma võistkonna registreerimisleht ja kontrollida üle võistkonnaliikmete andmed ning kinnitada allkirjadega, et kõik osalevad vabatahtlikult; 
 • 30 minutit enne oma stardiaega koguneda kogu võistkonnaga starditelgi juurde ning tagastada oma stardileht. 
 • Võistkonna kaptenil sõlmida träkkeri kasutamise leping (vt pealkirja “Träkkerid”); 
 • Näidata ette isiklik ja võistkonna kohustuslik varustus (vt pealkirja “Varustus”); 
 • Läbida orienteerumise instruktaaž.
 • Teha võistkonna foto koos nimesildiga. 

VÕISTKONNAD JA KAPTENID 

HAUKA rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest kõik on võistluse alguseks vähemalt 18-aastased. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.  

TÜMLERI rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest vähemalt üks on võistluse ajaks vähemalt 18-aastane. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.  

SKAUTLIKUL MATKARAJAL saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest vähemalt üks on võistluse ajaks vähemalt 18-aastane või kõik liikmed vähemalt 16-aastased. Rada sobib matkahuvilistele, kellel varasemalt sarnased kogemused puuduvad.  

Iga võistkond valib enda seast võistkonna kapteni, kelle nime juurde tehakse registreerimislehele vastav märge. Võistkonna kapten on korraldajatega suhtlemisel oma võistkonna kontaktisikuks ning vastutab oma võistkonna eest. Tema katkestamise korral, kui ülejäänud võistkond jätkab, tuleb valida uus kapten ning teavitada sellest esimesel võimalusel ka korraldajaid (kontaktide leht antakse kaasa stardis). 

RAJA KIRJELDUS 

Raja orienteeruv pikkus linnulennult on: 

HAUKA (36 h) rada – 50 km + rogain* 

TÜMLERI (24h) rada – 34 km + rogain* 

SKAUTLIK MATKARADA  (16h) rada – 20 km

Igal võistkonnal on aega matkal olla maksimaalselt 36, 24 või 16 tundi alates oma stardi kellaajast (arvestust peetakse korraldusmeeskonna kella järgi). Finišisse peavad võistkonnad jõudma hiljemalt 36h, 24h  või 16h pärast oma stardiaega.  

Finišialaks loeme finišitelki Kautlas, kus fikseeritakse matka lõpetamine.

Hilinemise eest finišisse kuni 30 minutit saab võistkond miinuspunkte vastavalt: 

6-10 min hilinemine -1 punkt, 11-15 min -3 punkti, 16-20 min -5 punkti; 21-25 min -7 punkti; 26-30 min -9 punkti.  

Alates 31 minutist annab iga hilinetud minut -1 punkti lisaks juba kogutud miinuspunktidele. 

Rajal on erinevad kontrollpunktid (KP), kus tuleb lahendada nutikust, osavust, jõudu ja kindlasti koostööd nõudvaid ülesandeid. Kontrollpunkti saabudes jääb võistkond lindiga märgitud ootetsooni. Kontrollpunkti kohtunik kutsub vastavalt punkti saabumise järjekorra alusel võistkondi ülesannet sooritama ja tema käest saab info punkti sisu ja hindamissüsteemi kohta. Vajadusel on võistkonnal õigus küsida infot antud punkti kohta kirjalikult. Kui võistkonnal tekib kahtlus, et nende punktisooritust on hinnatud ebaõiglaselt, on neil õigus küsida selgitust kontrollpunkti kohtunikult. Juhul, kui võistkond ei saa rahuldavat vastust kontrollpunkti kohtunikult, on võistkonnal õigus esitada protest Kautlas poole tunni jooksul pärast finišiaja fikseerimist. Arvesse lähevad ainult kirjalikult esitatud protestid. 

Kontrollpunktides hinnatakse ülesannete sooritusi 10-punkti süsteemis. Kui kaks võistkonda saavad matka lõppkokkuvõttes võrdse arvu punkte, siis võitja selgitamiseks võetakse arvesse kontrollpunktides saadud maksimumpunktide arvu. Kõik kontrollpunktid tuleb läbida etteantud järjekorras

Võistlejatel on ühest kontrollpunktist järgmisesse liikumiseks ette antud aeg. Kontrollpunktist lahkudes annab kohtunik võistkonna kaptenile sedeli, kuhu on märgitud võistkonna nimi, kontrollpunktist lahkumise aeg ja järgmisesse kontrollpunkti jõudmise aeg. Võistkond peab saabuma kontrollpunkti koos. Kontrollpunkti kohtunik fikseerib aja, kui kõik võistkonna liikmed on kohal ja sedel on kontrollpunkti kohtunikule üle antud. Sedeli kaotamisel saab võistkond lisaks võimalikule ajatrahvile/boonuspunktidele koheselt -5 punkti. 

Aja trahvipunktid – Iga etteantud ajast aeglasemalt liigutud 10 minutit annab võistkonnale -1 punkti. Näiteks hilinemine 10-19 minutit annab -1 punkti, hilinemine 20-29 minutit annab -2 punkti, jne, 0-9 minutit hilinemist aja trahvipunkte ei anna.    

Aja boonuspunktid – Võistkonnal on võimalik saada boonuspunkte liikudes kontrollajast kiiremini. Iga etteantud ajast kiiremini liigutud 10 minutit annab võistkonnale +1 punkti. Näiteks 6-10 annab +1, 11-20 minutit annab +2, 21-30 minutit annab +3.  Maksimaalselt ongi võimalik ühest kontrollpunktist teise liikudes koguda max 3 boonuspunkti.  0-5 minutit varem jõudmist boonuspunkte ei anna.  

VASTUTEGEVUS 

Matka põnevamaks muutmiseks on Hauka ja Tümleri rajale kaasatud ka tinglik vastane ehk vastutegevus, kes kontrollib patrullide, varjatud vaatluse ja varitsustega suuremaid teid ning olulisi sõlmpunkte (vähesel määral ka katkendliku joonega märgitud, autoga läbitavaid metsateid ja teede ümbruses olevat metsa), kaardil märgitud keelatud alasid ning lagedaid alasid. Vastutegevuse märgistuseks on hele õlak/käelint ja sõidukitel hele „X“. Ümber kontrollpunktide asub 500 m raadiusega tsoon, kus vastutegevust ei toimu. Vastutegevus peab liikuma paarikaupa. 

Skautlikul matkarajal osalejad saavad vastutegevuse osas immuunsuse ning vastutegevus neid ei ohusta. 

Võistkond või tema liige loetakse tabatuks, kui: 

 • metsasel alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 25 m;  
 • lagedal alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 50 m
 • vastutegevus on suutnud siseneda võistkonna laagrisse (võistkonna puhkusepaus, söömine vms) või võistkond on ise sisenenud enese teadmata vastutegevuse üksusesse;  
 • võistkond või selle liikmed liiguvad asfalteeritud teel (sh kergliiklustee ja mustkattega tee) või kaardil märgitud keelatud alal (keelatud teel liikumine on ka see, kui võistkond viibib tee vahetus läheduses (15 m)). 

Tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe „elu“ (-5 punkti).  

Igal võistlejal on kokku 4 „elu“, mis antakse stardis võistlejatele paberkujul lipikutena kätte. Kui võistleja on kaotanud kõik oma “elud”, ei saa ta enam võistluses osaleda. Võistkond saab matka jätkata minimaalselt kolme liikmega. Kõik allesjäänud „elud“ tuleb finišis tagastada (sh katkestanud võistleja „elud“), puuduvate, sh ka lihtsalt oma lohakusest kaotatud elude eest saab võistkond miinuspunkte (1 puuduolev “elu” = -5 punkti). 

Pärast vastutegevusele vahelejäämist kehtib vahelejäänule 5-minutiline puutumatus, mille jooksul vastutegevus „elusid“ võtta ei saa. 

Erimeelsuste korral on võistkonnal õigus lasta vastutegevusel kutsuda kohale kohtunik (korraldusmeeskonna liige), kes on kohustatud sellele kutsele vastama. Samas jääb võistkond paigale ja omast ajast kohtunikku ootama. Hilisemad pretensioonid lahendatakse tavalise protesti korras.  

Igasugune füüsiline kontakt vastutegevuse ja võistlejate vahel on keelatud! 

HÜÜD 

Startides ja finišisse jõudes ning rajal olles, kui keegi punktikohtunikest küsib, ootame igalt võistkonnalt ka oma hüüdu. Skautidel on nimelt tänu avaldamiseks või enda tutvustamiseks komme teha erinevaid hüüde, nt “Ükskõik kui suur vihm või tuul – Tormilinnul naerul suu!”. Hüüd võiks sisaldada võistkonna nime ja selle sisu võib vastavalt olukorra muutumisele matka ajal ka muutuda. 

TRÄKKERID 

Kõikidele võistkondadele antakse ohutuse tagamiseks rajale kaasa ka träkkerid, mis salvestavad võistkonna liikumist ning mida jälgib matka ajal korraldusmeeskond. Pärast matka on võimalik kõikidel osalejatel interneti kaudu vaadata läbitud teekonda ning seda analüüsida. Kõikide võistkondade kaptenitega sõlmitakse stardis vastav träkkeri kasutamise leping, millega võtab võistkonna kapten endale vastutuse, et träkker jäetakse kontrollpunktides tegevusest kõrvale (vältides sellega meelega võimalikku kahju tekitamist). Kui träkkeriga juhtub midagi rajal liikudes, ei lähe see varalise vastutusena kirja.  

Träkkerite “joonistatud“ tulemusi saab jälgida Internetis (aadress avaldatakse vahetult enne matka algust). 

Senikaua, kui võistlus käib, on näha ainult start ja finiš ning kõikide matkaliste liikumised (umbes tunniajase viivitusega). Pärast võistlust lisatakse ka vastutegevuse liikumine ja kontrollpunktide asukohad. Träkkereid kasutatakse matkaliste teekonna ning võistkondade ohutuse tagamise jälgimiseks. Kõik pretensioonid matkaliste teekonna väärkasutamise kohta tuleb esitada reaalajas (ehk hiljemalt finišis). Hilisemaid pretensioone vastu ei võeta. 

NB! Kui rogainil osaleb ainult osa võistkonnast, siis tuleb träkker jätta selle võistleja kätte, kes on rajal (ei tohi tuua esimese saabujaga finišisse).  

KATKESTAMINE 

Kui võistkonna üks või osa liikmeid otsustab matka katkestada, siis võistkond võib jätkata võistlemist kuni võistkonnas on vähemalt 3 liiget, kuid iga katkestanud liikme kohta saab võistkond miinuspunkte: 

 • enne 4. KP-d -10 punkti 
 • pärast 4. ning enne 7. KP-d -7 punkti 
 • pärast 7. KP-d -5 punkti 

Kui mõni võistkonna liige ühineb mõne teise võistkonnaga, ei osale kumbki võistkond enam punktiarvestuses. 

Kui terve võistkond otsustab matka katkestada, siis tuleb seda soovitavalt teha mõnes kontrollpunktis. 

Katkestamisest tuleb esimesel võimalusel teatada infojuhile (kontaktide leht antakse kaasa stardis). Teatada tuleb võimalikult täpne katkestamise koht, et oleks võimalik matkajad sealt finišisse toimetada. Katkestanud võistlejad peavad arvestama sellega, et transporti finišisse tuleb võib-olla oodata mitu tundi. Seetõttu palume pärast katkestamisest teadaandmist jääda ootama korraldajatepoolset kontaktivõtmist ning teadet, millal katkestanud võistleja(te)le järgi tullakse. 

VESI 

Veevarusid on võistkondadel võimalik täiendada stardis ja finišis ning rajal vahemaaga umbes üle ühe kontrollpunkti. Kanistrites olev vesi on mõeldud ainult joogiveeks, mitte enda värskendamiseks vms. Palume võistlejatel seda silmas pidada ja arvestada, et ka hiljem punkti saabuvatele võistlejatele jätkuks joogivett.  

ROGAIN 

Raja lõpetab orienteerumisala, kus igal võistkonnal on võimalik vastavalt järelejäänud ajale (kuid mitte rohkem kui 8 tunni jooksul) ning jaksule punkte teenida leides ja läbides nii palju orienteerumispunkte kui võimalik. Kui aega või jaksu ei ole, siis piisab rogaini tulemuse saamiseks minimaalsest kolme orienteerumispunkti läbimisest. Orienteerumispunktid annavad erinevas koguses punkte. Rogaini punkte arvestatakse protsentuaalselt – kõik läbitud orienteerumispunktid ehk 100% annab 30 punkti. Orienteerumispunktide läbimise märkimiseks saavad võistkonnad orienteerumisala alguses koos orienteerumiskaardiga kaasa 2 SI-pulka. 

FINIŠ 

Finišisse jõudes tuleb võistkonna lõpetamise aeg fikseerida finišitelgis (kogu lõpetanud võistkond koos) ning tagastada träkkerid, SI-pulgad ja ka kõik oma allesjäänud “elud”, sh katkestajate omad.  

Finišialale saab üles panna oma telgi, et natuke puhata. Paneme siinkohal veelkord kõikidele südamele, et kohe pärast matkalt saabumist ei istutaks autorooli – seda nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks! 

Finišis pakutakse sooja suppi ning kohal on saun. Kaasa võtta kindlasti oma toidunõud (kauss, lusikas, tass) ja saunalina. Kuna tegu on nn loodusliku pesemisvõimalusega, siis tohib seda teha ainult veega (ning harjaga) ja mitte kasutada šampoone ega muid pesemisvahendeid.  

Orienteeruvalt kell 10:30 pühapäeva hommikul toimub Kautla memoriaali juures matka lõpetamine ning parimate autasustamine, kuhu ootame kõiki osalejaid, korraldajaid ja teisi huvilisi!  

VARUSTUS 

Isiklik kohustuslik varustus: 

 • töökorras laetud akuga mobiiltelefon; 
 • töökorras taskulamp/pealamp (mobiiltelefon ei lähe taskulambi arvestusse!); 
 • 1,5 liitrit joogivett;  
 • vile; 
 • veekindel /gripp-kott. 

Võistkonna kohustuslik varustus: 

 • meditsiinipaun (plaastrid, haava puhastamisvahendid, elastikside, allergiarohi); 
 • kirjutusvahendid (vihmas/külmas töötavad); 
 • kompass. 

Kohustusliku varustuse olemasolu kontrollitakse stardis ning iga puuduolev ese annab võistkonnale -1 punkti. Võistkonda ei lubata rajale, kui puuduvad: 

 • meditsiinipaun; 
 • joogivesi; 
 • mobiiltelefonid (igal võistlejal). 

Soovitatav on kaasa võtta ka tagavarajalatsid, soe pesu, soojad sokid, vihmakeep, julgestusköis, toit ja priimus sooja joogi vm valmistamiseks. 

Lõkke tegemine on rajal keelatud! 

Mobiiltelefoni, kaasasolevad dokumendid, raha jms soovitame paigutada veekindlasse kotti, kuna osalejate riided ja varustus võivad rajal märguda ning kahjustuda. 

MUUD TINGIMUSED

 • Osalejad on kohustatud kinni pidama igameheõiguses sätestatust, austama loodust ja maaomanikke. Keelatud on liikuda läbi viljapõldude või märgistatud eramaal. Asfaltteedel (sh kergliiklustee ja mustkattega tee, ERNA kaardil märgitud punased ja valged teed) on võistlejate turvalisuse huvides liikumine keelatud! Raudteeseaduse järgi on raudteedel liikumine keelatud!  
 • UUS REEGEL! Korraldaja kontrollib reaalajas võistkondade liikumist ning iga rohkem kui 300 m järjest asfaltteel (sh kergliiklustee ja mustkattega tee) liikumist annab võistkonnale 5 miinuspunkti. Raudteel liikumine annab võistkonnale 5 miinuspunkti (raudteed on lubatud vaid ületada).
 • Matka ajal on keelatud transpordi kasutamine ja kontrollpunktides kõrvalise abi kasutamine. 
 • Kõik võistlejad on võistluse jooksul kohustatud alluma kohtunike ja teiste korraldajate korraldustele. 
 • Ebakaines olekus või alkoholi jääknähtudega osalejaid matkarajale ei lubata. Ürituse ajal on alkoholi tarvitamine keelatud.  
 • Osalejatel on keelatud teha lõket
 • Prügi  saab  vajadusel jätta kontrollpunktidesse, kuid pigem kasutame põhimõtet, et mille jaksasid täiskujul metsa tuua, jaksad ka tühjalt koju tagasi viia. 
 • Matkal on tagatud esmaabi Eesti Punase Risti vabatahtliku abil. 
 • ERNA matka korraldajad ei vastuta võistlejate riiete ja varustuse märgumise või kahjustumise eest, samuti on võistlejad ise vastutavad enda ning oma kaasvõistlejate tervise ja heaolu eest. 
 • Korraldajatel on õigus igal ajal reegleid muuta, teavitades sellest esimesel võimalusel osalejaid. 
 • Süüa võib teha tegevuspunktides (priimusel), mitte metsas! 

ERNA matka toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, MATKaSPORT, Stokker, Tactical Foodpack, Amserv, 1. jalaväebrigaad, Actiongames, Aegviidu Päästeselts MTÜ, Teaduskeskus AHHAA, Sviiter OÜ, Quality Print, Advokaadibüroo TRINITI, Sportland Kõrvemaa – Matka ja Suusakeskus

https://erna.skaut.ee/ 

ERNA matk