Reeglid

START

ERNA matka start toimub vastavalt radadele järgnevalt:

 • HAUKA ehk 36h rajal reedel, 2. augusti õhtul
 • TÜMLERI ehk 24h rajal laupäeva, 3. augusti varahommikul
 • SKAUTLIKUL MATKARAJAL ehk 16h rajal laupäeva, 3. augusti hommikul

Igal võistkonnal on kindel stardiaeg, mis loositakse välja pärast registreerumisperioodi lõppu ning avaldatakse ERNA matka kodulehel, Facebookis ning vastav info saadetakse kõikidele registreerunud võistkondadele e-posti teel.

Autode parkimine ja telkimine Kautlas on kooskõlastatud maaomanikuga. Parkimine ja telkimine toimub autoomanike ning matkajate omal vastutusel. Soovitame võimalusel pärast matka lasta ennast koju sõidutada kellelgi, kes ei osale matkal (nii ei ole vaja väsinuna sõita).

Võistkondadel tuleb starditelki tulla 1 tund enne oma stardiaega.

Tegevused stardipaigas enne oma stardi kellaaega:

 • Võtta starditelgist oma võistkonna registreerimisleht ja kontrollida üle võistkonnaliikmete andmed ning kinnitada allkirjadega, et kõik osalevad vabatahtlikult.
 • 30 minutit enne oma stardiaega koguneda kogu võistkonnaga starditelgi juurde ning tagastada stardileht.
 • Võistkonna kaptenil sõlmida träkkeri kasutamise leping (vt pealkirja “Träkkerid”).
 • Näidata ette isiklik ja võistkonna kohustuslik varustus (vt pealkirja “Varustus”).
 • Teha võistkonna foto koos nimesildiga.

VÕISTKONNAD JA KAPTENID

HAUKA rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest kõik on võistluse ajaks vähemalt 18-aastased. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.

TÜMLERI rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest vähemalt üks on võistluse ajaks vähemalt 18-aastane. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.

SKAUTLIKUL MATKARAJAL saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest vähemalt üks on võistluse ajaks vähemalt 18-aastane või kõik liikmed vähemalt 15-aastased. Rada sobib matkahuvilistele, kellel varasemalt sarnased kogemused puuduvad, samas elementaarne kaardilugemisoskus on vajalik. Skautliku matkaraja tegevuspunktide sisu on loodud ennekõike täiskasvanutele, seetõttu võib mõne ülesande lahendamine olla lastega meeskonnale keeruline.

Iga võistkond valib enda seast võistkonna kapteni, kelle nime juurde tehakse registreerimislehele vastav märge. Võistkonna kapten on korraldajatega suhtlemisel oma võistkonna kontaktisikuks ning vastutab oma võistkonna eest. Tema katkestamise korral, kui ülejäänud võistkond jätkab, tuleb valida uus kapten ning teavitada sellest esimesel võimalusel ka korraldajaid (kontaktide leht antakse kaasa stardis).

RAJA KIRJELDUS

Raja orienteeruv pikkus linnulennult on:

 • HAUKA (36 h) rada – 50 km + Rogain (lõpu orienteerumine)*
 • TÜMLERI (24h) rada – 35 km + Rogain (lõpu orienteerumine)*
 • SKAUTLIK MATKARADA (16h) – 20 km

Igal võistkonnal on matka (*koos matka lõpu orienteerumisega) läbimiseks aega kokku maksimaalselt 36, 24 või 16 tundi alates oma stardi kellaajast (arvestust peetakse korraldusmeeskonna kella järgi). Finišisse peavad võistkonnad jõudma hiljemalt 36h, 24h või 16h pärast oma stardiaega. Finiš on Kautlas olev finišitelk, kus fikseeritakse matka lõpetamine.

Hilinemise eest finišisse kuni 30 minutit saab võistkond miinuspunkte vastavalt:

 • 6-10 min hilinemine -1 punkt;
 • 11-15 min -3 punkti;
 • 16-20 min -5 punkti;
 • 21-25 min -7 punkti;
 • 26-30 min -9 punkti.

Alates 31 minutist annab iga hilinetud minut -1 punkti lisaks juba kogutud miinuspunktidele. Rohkem kui 1 tunni hilinenud meeskond diskvalifitseeritakse.

Rajal on erinevad kontrollpunktid (KP), kus tuleb lahendada nutikust, osavust, jõudu ja kindlasti koostööd nõudvaid ülesandeid. Kontrollpunkti saabudes jääb võistkond lindiga märgitud ootetsooni. Kontrollpunkti ülesande läbimine toimub vastavalt punkti saabumise järjekorrale ja info punkti sisu ja hindamissüsteemi kohta saab võistkond punktikohtunikult. Söögi- ja puhkepausid planeerida soovitatavalt pärast punkti ülesande sooritust. Vajadusel on võistkonnal õigus küsida infot antud punkti kohta kirjalikult. Kui võistkonnal tekib kahtlus, et nende punktisooritust on hinnatud ebaõiglaselt, on neil õigus küsida selgitust kontrollpunkti kohtunikult. Juhul, kui võistkond ei saa rahuldavat vastust kontrollpunkti kohtunikult, on võistkonnal õigus esitada protest Kautlas poole tunni jooksul pärast finišiaja fikseerimist. Arvesse lähevad ainult kirjalikult esitatud protestid.

Kontrollpunktides hinnatakse ülesannete sooritusi 10-punkti süsteemis. Kui kaks võistkonda saavad matka lõppkokkuvõttes võrdse arvu punkte, loetakse paremaks selle võistkonna tulemus, kes on saanud rohkemates kontrollpunktides maksimaalse punktisumma. Kui ka see on võrdne, loetakse paremaks selle võistkonna tulemus, kes on saanud rohkemates kontrollpunktides parema tulemuse. Kõik kontrollpunktid tuleb läbida etteantud järjekorras.

Matka kontrollpunktid on avatud vastavalt korraldajate planeeritud graafikule. Kontrollpunktid avatakse planeeritud ajal ja suletakse vastavalt vajadusele, et matk saaks nii korraldajatele kui ka osalejatele toimuda sujuvalt. Kontrollpunktide sulgemisest teavitatakse meeskondi kas eelnevas kontrollpunktis või antakse info telefoni teel meeskonna kaptenile (kõne või sõnumi teel).

Võistlejatel on ühest kontrollpunktist järgmisesse liikumiseks ette antud aeg. Kontrollpunktist lahkudes annab kohtunik võistkonna kaptenile sedeli, kuhu on märgitud võistkonna nimi, kontrollpunktist lahkumise aeg ja järgmisse kontrollpunkti jõudmise aeg. Võistkond peab saabuma kontrollpunkti koos. Kontrollpunkti kohtunik fikseerib aja, kui kõik võistkonna liikmed on kohal ja sedel on kontrollpunkti kohtunikule üle antud. Sedeli kaotamisel saab võistkond lisaks võimalikule ajatrahvile/boonuspunktidele koheselt -5 punkti.

Aja trahvipunktid – Iga etteantud ajast aeglasemalt liigutud 10 minutit annab võistkonnale -1 punkt. 0-9 minutit hilinemist aja trahvipunkte ei anna. Hilinemine 10-19 minutit annab -1 punkti, hilinemine 20-29 minutit annab -2 punkti, jne.

Aja boonuspunktid – Võistkonnal on võimalik saada boonuspunkte liikudes kontrollajast kiiremini. Iga etteantud ajast kiiremini liigutud 10 minutit annab võistkonnale +1 punkti. 0-9 minutit varem jõudmist boonuspunkte ei anna. 10-19 minutit varem jõudmine annab +1 punkti, 20-29 minutit annab +2 ja 30-39 minutit annab +3. Maksimaalselt on võimalik ühest kontrollpunktist teise liikudes koguda 3 aja boonuspunkti.

VASTUTEGEVUS

Matka põnevamaks muutmiseks on Hauka ja Tümleri rajale kaasatud ka tinglik vastane ehk vastutegevus, kes kontrollib patrullide, varjatud vaatluse ja varitsustega suuremaid teid ning olulisi sõlmpunkte (vähesel määral ka katkendliku joonega märgitud, autoga läbitavaid metsateid ja teede ümbruses olevat metsa), kaardil märgitud keelatud alasid ning lagedaid alasid. Vastutegevus on märgistatud heleda märgistusega. Ümber kontrollpunkti asub 500 m raadiusega tsoon, kus vastutegevust ei toimu. Vastutegevus peab liikuma paarikaupa.

Skautlikul matkarajal osalejad saavad vastava erimärgistusega vastutegevuse osas immuunsuse ning vastutegevus neid ei ohusta.

Võistkond või tema liige loetakse tabatuks, kui:

 • metsasel alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 25 m;
 • lagedal alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 50 m;
 • vastutegevus on suutnud siseneda võistkonna laagrisse (võistkonna puhkepaus, söömine vms) või
 • võistkond on ise sisenenud enese teadmata vastutegevuse üksusesse;
 • võistkond või selle liikmed liiguvad asfalteeritud teel (sh kergliiklustee ja mustkattega tee) või kaardil märgitud keelatud alal (keelatud teel liikumine on ka see, kui võistkond viibib tee vahetus läheduses (15 m)).

Tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe „elu“ (-5 punkti).
Igal võistlejal on kokku 4 „elu“, mis antakse stardis võistlejatele paberkujul lipikutena kätte. Kui võistleja on kaotanud kõik oma “elud”, ei saa ta enam võistluses osaleda. Võistkond saab matka jätkata minimaalselt kolme liikmega. Kõik allesjäänud „elud“ tuleb finišis tagastada (sh katkestanud võistleja „elud“), puuduvate, sh ka lihtsalt oma lohakusest kaotatud elude eest saab võistkond miinuspunkte (1 puuduolev “elu” = -5 punkti).

Pärast vastutegevusele vahelejäämist kehtib vahelejäänule 5-minutiline puutumatus, mille jooksul vastutegevus „elusid“ võtta ei saa.

Erimeelsuste korral on võistkonnal õigus lasta vastutegevusel kutsuda kohale kohtunik (korraldusmeeskonna liige), kes on kohustatud sellele kutsele vastama. Samas jääb võistkond paigale ja omast ajast kohtunikku ootama. Hilisemad pretensioonid lahendatakse tavalise protesti korras. Igasugune füüsiline kontakt vastutegevuse ja võistlejate vahel on keelatud!

HÜÜD

Startides ja finišisse jõudes ning rajal olles, kui keegi punktikohtunikest küsib, ootame igalt võistkonnalt ka oma hüüdu. Skautidel on nimelt tänu avaldamiseks või enda tutvustamiseks komme teha erinevaid hüüde, nt “Ükskõik kui suur vihm või tuul – Tormilinnul naerul suu!”. Hüüd võiks sisaldada võistkonna nime ja selle sisu võib vastavalt olukorra muutumisele matka ajal ka muutuda.

TRÄKKERID

Kõikidele võistkondadele antakse rajale kaasa ka träkkerid, mis salvestavad võistkonna liikumist ning mida jälgib matka ajal korraldusmeeskond. Pärast matka on võimalik kõikidel osalejatel interneti kaudu vaadata läbitud teekonda ning seda analüüsida. Kõikide võistkondade kaptenitega sõlmitakse stardis vastav träkkeri kasutamise leping, millega võtab võistkonna kapten endale vastutuse, et träkker jäetakse kontrollpunktides tegevusest kõrvale (vältides sellega meelega võimalikku kahju tekitamist). Kui träkkeriga juhtub midagi rajal liikudes, ei lähe see varalise vastutusena kirja.
Träkkerite “joonistatud“ tulemusi saab jälgida Internetis (aadress avaldatakse vahetult enne matka algust).
Senikaua, kui võistlus käib, on näha ainult start ja finiš ning kõikide matkaliste liikumised (umbes tunniajase viivitusega). Pärast võistlust lisatakse ka vastutegevuse liikumine ja kontrollpunktide asukohad.
Träkkereid kasutatakse matkaliste teekonna ning võistkondade ohutuse tagamise jälgimiseks. Kõik pretensioonid matkaliste teekonna väärkasutamise kohta tuleb esitada reaalajas (ehk hiljemalt finišis). Hilisemaid pretensioone vastu ei võeta.
NB! Kui rogainil osaleb ainult osa võistkonnast, siis tuleb träkker jätta selle võistleja kätte, kes on rajal (ei tohi tuua esimese saabujaga finišisse).

KATKESTAMINE

Kui võistkonna üks või osa liikmeid otsustab matka katkestada, siis võistkond võib jätkata võistlemist kuni võistkonnas on vähemalt 3 liiget. Iga katkestanud liikme kohta saab võistkond miinuspunkte:

 • enne 4. KP-d -10 punkti
 • pärast 4. ning enne 7. KP-d -7 punkti
 • pärast 7. KP-d -5 punkti

Kui mõni võistkonna liige ühineb mõne teise võistkonnaga, ei osale kumbki võistkond enam punktiarvestuses.

Kui terve võistkond otsustab matka katkestada, siis tuleb seda teha mõnes kontrollpunktis.
Katkestamisest tuleb esimesel võimalusel teatada infojuhile. Teatada tuleb võimalikult täpne katkestamise koht, et oleks võimalik matkajad sealt finišisse toimetada. Katkestanud võistlejad peavad arvestama sellega, et transporti finišisse tuleb võib olla oodata mitu tundi. Seetõttu palume pärast katkestamisest teadaandmist jääda ootama korraldajate poolset kontaktivõtmist ning teadet, millal katkestanud võistleja(te)le järgi tullakse.

VESI

Veevarusid on võistkondadel võimalik täiendada stardis ja finišis ning rajal vahemaaga umbes üle ühe kontrollpunkti. Kanistrites olev vesi on mõeldud ainult joogiveeks, mitte enda värskendamiseks vms. Palume võistlejatel seda silmas pidada ja arvestada, et ka hiljem punkti saabuvatele võistlejatele jätkuks joogivett.

ROGAIN / LÕPU ORIENTEERUMINE

Hauka ja Tümleri raja viimaseks ülesandeks on Rogain (lõpu orienteerumine), kus igal võistkonnal on võimalik vastavalt järelejäänud ajale (kuid mitte rohkem kui 8 tunni jooksul) ning jaksule punkte teenida, leides ja läbides nii palju orienteerumispunkte kui võimalik. Iga orienteeerumispunkt annab kindla arvu punkte, kusjuures iga orienteerumispunkti “väärtus” on erinev ning on märgitud Rogaini kaardile. Rogaini alustavad kõik meeskonnad -5 punktiga. Et nö “jõuda nulli”, peab võistkond läbima omal valikul piisava hulga Rogaini orienteerumispunkte vastavalt nende “väärtusele”. Kui võistkond ei läbi mitte ühtegi Rogaini orienteerumispunkti, saab võistkond Rogaini eest -5 puntki.

Orienteerumispunktide läbimise märkimiseks saavad võistkonnad orienteerumisala alguses koos orienteerumiskaartidega kaasa 2 SI-pulka. Rogaini (lõpu orienteerumine) lõpetamine tuleb registreerida ning tagastada SI-pulgad vahetult enne finišit, misjärel tuleb liikuda edasi matka finišisse.

FINIŠ

Finišitelki jõudes fikseeritakse võistkonna (kogu lõpetanud võistkond koos) lõpetamise aeg ning tagastatakse träkkerid ja ka kõik oma allesjäänud “elud”, sh katkestajate omad.

Finišialale saab üles panna oma telgi, et natuke puhata. Paneme siinkohal veelkord kõikidele südamele, et kohe pärast matkalt saabumist ei istutaks autorooli – seda nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks!

Finišis pakutakse sooja suppi ning kohal on saun. Kaasa võtta kindlasti oma toidunõud (kauss, lusikas, tass) ja saunalina. Kuna tegu on nn loodusliku pesemisvõimalusega, siis tohib seda teha ainult vee (ning harjaga) ja mitte kasutada šampoone ega muid pesemisvahendeid. NB! Korraldaja plaanib ühekordseid nõusid mitte pakkuda.

Orienteeruvalt kell 10:30 pühapäeva hommikul toimub Kautla memoriaali juures matka lõpetamine ning parimate autasustamine, kuhu ootame kõiki osalejaid, korraldajaid ja teisi huvilisi!

ERNA Matka Hauka ja Tümleri raja peaauhinnaks on ihaldusväärsed ERNA küüned. Kõigile osalejatele on tagatud meeldejäävad kogemused ja mälestused.

VARUSTUS

Kohustuslik isiklik varustus:

 • töökorras, laetud akuga mobiiltelefon (igal vähemalt 7-aastasel võistlejal);
 • töökorras taskulamp/pealamp (mobiiltelefon ei lähe taskulambina arvesse);
 • 1,5 liiter joogivett;
 • vile;
 • isiklikud vajalikud ravimid (näiteks allergiaravimid).

Võistkonna kohustuslik varustus:

 • meditsiinivarustus (plaastrid, hõõrdumiste/haava puhastamisvahendid, elastikside);
 • kirjutusvahendid (vihmas/külmas töötavad);
 • kompass.

Kohustusliku varustuse olemasolu kontrollitakse stardis ning iga puuduolev ese annab võistkonnale -1 punkti. Võistkonda ei lubata rajale, kui puuduvad:

 • võistkonna esmaabivarustus;
 • joogivesi;
 • mobiiltelefonid (igal vähemalt 7-aastasel võistlejal).

Soovitatav on kaasa võtta ka allergiaravimid, tagavarajalatsid, vahetussokid, vihmakeep, julgestusköis, toit ja priimus sooja joogi vm valmistamiseks. Lõkke tegemine on rajal keelatud!

Mobiiltelefoni, kaasas olevad dokumendid, raha jms soovitame paigutada veekindlasse kotti, kuna osalejate riided ja varustus võivad rajal märguda ning kahjustuda.

MUUD TINGIMUSED

 • Osalejad on kohustatud kinni pidama igameheõiguses sätestatust, austama loodust ja maaomanikke. Keelatud on liikuda läbi viljapõldude või märgistatud eramaal päikeseloojangust päikesetõusuni.
 • Asfaltteedel (sh kergliiklusteel, mustkattega tee, ERNA kaardil märgitud punased ja valged teed) on võistlejate turvalisuse huvides liikumine keelatud, välja arvatud kohtades, kus see on vältimatult vajalik.
 • Raudteeseaduse järgi on raudteedel liikumine keelatud!
  Korraldaja kontrollib reaalajas võistkondade liikumist ning iga rohkem kui 300 m järjest asfaltteel (sh kergliiklustee ja mustkattega tee) liikumist annab võistkonnale 5 miinuspunkti, välja arvatud kohtades, kus see on vältimatult vajalik. Raudteel liikumine annab võistkonnale 5 miinuspunkti (raudteed on lubatud vaid ületada).
 • Matka ajal on keelatud transpordi kasutamine ja kontrollpunktides ning rajal kõrvalise abi kasutamine.
 • Kõik võistlejad on võistluse jooksul kohustatud alluma kohtunike ja teiste korraldajate korraldustele.
 • Ebakaines olekus või alkoholi jääknähtudega osalejaid matkarajale ei lubata. Matka ajal on alkoholi tarvitamine keelatud.
 • Osalejatel on keelatud teha lõket.
 • Prügi saab vajadusel jätta kontrollpunktidesse, kuid pigem kasutame põhimõtet, et mille jaksasid täiskujul metsa tuua, jaksad ka tühjalt koju tagasi viia.
 • Matkal on tagatud esmaabi Eesti Punase Risti vabatahtlike abil.
 • ERNA matka korraldajad ei vastuta võistlejate riiete ja varustuse märgumise või kahjustumise eest, samuti on võistlejad ise vastutavad enda ning oma kaasvõistlejate tervise ja heaolu eest.
 • Korraldajatel on õigus igal ajal reegleid muuta, teavitades sellest esimesel võimalusel osalejaid.