Info ja reeglid

START

ERNA matka start toimub HAUKA ehk 36h rajal reedel, 7. augusti õhtul kell 20:00-21:00.

ERNA matka start toimub TÜMLERI ehk 24h rajal laupäeval, 8. augusti hommikul kell 06:00-10:00.

ERNA matka start toimub SKAUTLIKU ehk 16h rajal laupäeval, 8. augusti hommikul kell 10:00-11:00.

Igal võistkonnal on kindel stardiaeg, mis loositakse augusti alguses.

Stardi asukoht on Kautla.

Soovitame kohale tulla reede õhtul ja ööbida stardis. Korraldusmeeskond on kohal kell 18.00.

Telgid jm varustuse, mida teil matkal vaja ei ole saate jätta starti. Korraldajad suhtuvad varustusse heaperemehelikult (aga ei vastusta kergesti purunevate asjade eest).

Matka finiš asub traditsiooniliselt Kautla memoriaali juures.

Iga osaleja korraldab oma transpordi matka starti ja finišist tagasi ise. Autode parkimine Kautlas on kooskõlastatud maaomanikuga ja seal on kohapeal küll olemas ka korraldajatepoolsed inimesed, kuid parkimine toimub autoomanike omal vastutusel. Soovitame võimalusel lasta ennast finišist koju sõidutada kellelgi, kes ei osale matkal (nii ei ole vaja väsinuna sõita).

Võistkondadel tuleb stardipaika tulla 1 tund enne oma stardiaega.

Tegevused stardipaigas enne oma stardi kellaaega:

 1. võtta starditelgist oma võistkonna registreerimisleht ning täita see ära võistkonnaliikmete andmetega (ning allkirjadega, et kõik osalevad vabatahtlikult);
 2. 15 minutit enne oma stardiaega koguneda kogu võistkonnaga starditelgi juurde ning tagastada oma stardileht.
 3. võistkonna kaptenil sõlmida träkkeri kasutamise leping (vt pealkirja “Träkkerid”);
 4. näidata ette isiklik ja võistkonna kohustuslik varustus (vt pealkirja “Varustus”);
 5. teha võistkonna foto koos nimesildiga.

VÕISTKONNAD JA KAPTENID

HAUKA rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest kõik on võistluse ajaks vähemalt 18-aastased. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.

TÜMLERI rajal saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget, kellest vähemalt üks on võistluse ajaks vähemalt 18-aastane. Osalejatel on rangelt soovitatav eelnev matkakogemus ja kaardilugemisoskus.

SKAUTLIKUL MATKARAJAL saavad osaleda võistkonnad, kuhu kuulub 4-6 liiget. Rada sobib matkahuvilistele, kellel varasemalt sarnased kogemused puuduvad.

Iga võistkond valib enda seast võistkonna kapteni, kelle nime juurde tehakse registreerimislehele vastav märge. Võistkonna kapten on korraldajatega suhtlemisel oma võistkonna kontaktisikuks ning vastutab oma võistkonna eest. Tema katkestamise korral, kui ülejäänud võistkond jätkab, tuleb valida uus kapten ning teavitada sellest esimesel võimalusel ka korraldajaid (kontaktide leht antakse kaasa stardis).

RAJA KIRJELDUS

HAUKA (36 h) rada – linnulennult 43 km + rogain*

TÜMLERI (24h) rada – linnulennult 33 km + rogain*

SKAUTLIK MATKARADA (16h) rada – linnulennult 23 km

Igal võistkonnal on aega matkal olla maksimaalselt 36, 24 või 16 tundi alates oma stardi kellaajast (arvestust peetakse korraldusmeeskonna kella järgi). Finišisse peavad võistkonnad jõudma hiljemalt 36h, 24h  või 16h pärast oma stardiaegaFinišialaks loeme finišitelki Kautlas, kus fikseeritakse matka lõpetamine.

Hilinemise eest kuni 30 minutit saab võistkond miinuspunkte vastavalt:

6-10 min hilinemine -1 punkt, 11-15 min -3 punkti, 16-20 min -5 punkti; 21-25 min -7 punkti; 26-30 min -9 punkti.

Rohkem kui 31 minutit hilinenud võistkond on diskvalifitseeritud.

Rajal on erinevad kontrollpunktid (KP), kus tuleb lahendada nutikust, osavust, jõudu ja kindlasti koostööd nõudvaid ülesandeid. Kontrollpunkti saabudes jääb võistkond lindiga märgitud ootetsooni. Kontrollpunkti kohtunik kutsub sobival ajal võistkonna ülesannet sooritama ja tema käest saab info punkti sisu ja hindamissüsteemi kohta. Vajadusel on võistkonnal õigus küsida infot antud punkti kohta kirjalikult. Kui võistkonnal tekib kahtlus, et nende punktisooritust on hinnatud ebaõiglaselt, on neil õigus küsida selgitust kontrollpunkti kohtunikult. Juhul, kui võistkond ei saa rahuldavat vastust kontrollpunkti kohtunikult, on võistkonnal õigus esitada protest Kautlas poole tunni jooksul pärast finišiaja fikseerimist. Arvesse lähevad ainult kirjalikult esitatud protestid.

Kontrollpunktides hinnatakse ülesannete sooritusi 10-punkti süsteemis. Kui kaks võistkonda saavad matka lõppkokkuvõttes võrdse arvu punkte, siis võitja selgitamiseks võetakse arvesse kontrollpunktides saadud maksimumpunktide arvu. Kõik kontrollpunktid tuleb läbida etteantud järjekorras.

Võistlejatel on ühest kontrollpunktist järgmisesse liikumiseks ette antud aeg (+/- 5min). Kontrollpunktist lahkudes annab kohtunik võistkonna kaptenile sedeli, kuhu on märgitud võistkonna nimi, kontrollpunktist lahkumise aeg ja järgmisesse kontrollpunkti jõudmise aeg. Võistkond peab saabuma kontrollpunkti koos. Kontrollpunkti kohtunik fikseerib aja, kui kõik võistkonna liikmed on kohal ja sedel on kontrollpunkti kohtunikule üle antud. Sedeli kaotamisel saab võistkond lisaks võimalikule ajatrahvile/boonuspunktidele koheselt -5 punkti.

Aja trahvipunktid – Iga etteantud ajast aeglasemalt liigutud 10 minutit annab võistkonnale -1 punkt. (0-5 minutit hilinemist aja trahvipunkte ei anna).

Aja boonuspunktid – Võistkonnal on võimalik saada boonuspunkte liikudes kontrollajast kiiremini. Iga etteantud ajast kiiremini liigutud 10 minutit annab võistkonnale +1 punkti.  Maksimaalselt on võimalik ühest kontrollpunktist teise liikudes koguda 3 boonuspunkti. (0-5 minutit varem jõudmist boonuspunkte ei anna).

VASTUTEGEVUS

Matka põnevamaks muutmiseks on Hauka ja Tümleri rajale kaasatud ka tinglik vastane ehk vastutegevus, kes kontrollib teatud piirkonnas kõiki teid (vähesel määral ka katkendliku joonega märgitud metsateid ja teede ümbruses olevat metsa), kaardil märgitud keelatud alasid ning lagedaid alasid. Vastutegevuse märgistuseks on hele õlak/käelint ja sõidukitel hele „X“. Ümber kontrollpunktide asub 500 m raadiusega tsoon, kus vastutegevust ei toimu. Vastutegevus peab liikuma ja tegutsema paarikaupa, vastasel juhul ei ole tabatud võistlejaid õigus karistada.

Skautlikul matkarajal osalejad saavad vastutegevuse osas immuunsuse ning vastutegevus neid ei ohusta.

Võistkond või tema liige loetakse tabatuks, kui:

 • metsasel alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 25 m;
 • lagedal alal on vahemaa võistlejate ja vastutegevuse vahel vähem kui 100 m;
 • vastutegevus on suutnud siseneda võistkonna laagrisse (võistkonna puhkusepaus, söömine vms) või võistkond on ise sisenenud enese teadmata vastutegevuse üksusesse;
 • võistkond või selle liikmed liiguvad asfaltteel või kaardil märgitud keelatud alal (keelatud teel liikumine on ka see, kui võistkond viibib tee vahetus läheduses (5 m)).

Tabatud võistleja on kohustatud ära andma iga vahelejäämise korral ühe „elu“ (-5 punkti).

Igal võistlejal on kokku 4 „elu“, mis antakse stardis võistlejatele paberkujul lipikutena kätte. Kui võistleja on kaotanud kõik oma “elud”, ei saa ta enam võistluses osaleda. Võistkond saab matka jätkata minimaalselt kolme liikmega. Kõik allesjäänud „elud“ tuleb finišis tagastada (sh katkestanud võistleja „elud“), puuduvate, sh ka lihtsalt oma lohakusest kaotatud elude eest saab võistkond miinuspunkte (1 puuduolev “elu” = -5 punkti).

Pärast vastutegevusele vahelejäämist kehtib vahelejäänule 5-minutiline puutumatus, mille jooksul vastutegevus „elusid“ võtta ei saa.

Erimeelsuste korral on võistkonnal õigus lasta vastutegevusel kutsuda kohale kohtunik (korraldusmeeskonna liige), kes on kohustatud sellele kutsele vastama. Samas jääb võistkond paigale ja omast ajast kohtunikku ootama. Hilisemad pretensioonid lahendatakse tavalise protesti korras.

Igasugune füüsiline kontakt vastutegevuse ja võistlejate vahel on keelatud!

HÜÜD

Startides ja finišisse jõudes ning rajal olles, kui keegi punktikohtunikest küsib, ootame igalt võistkonnalt ka oma hüüdu. Skautidel on nimelt tänu avaldamiseks või enda tutvustamiseks komme teha erinevaid hüüde, nt “Ükskõik kui suur vihm või tuul – Tormilinnul naerul suu!”. Hüüd võiks sisaldada võistkonna nime ja selle sisu võib vastavalt olukorra muutumisele matka ajal ka muutuda.

TRÄKKERID

Kõikidele võistkondadele antakse rajale kaasa ka träkkerid, mis salvestavad võistkonna liikumist ning mida jälgib matka ajal VAJ (võistlejate asukoha jälgimissüsteem). Pärast matka on võimalik kõikidel osalejatel interneti kaudu vaadata läbitud teekonda ning seda analüüsida. Kõikide võistkondade kaptenitega sõlmitakse stardis vastav träkkeri kasutamise leping, millega võtab võistkonna kapten endale vastutuse, et träkker jäetakse kontrollpunktides tegevusest kõrvale (vältides sellega meelega võimalikku kahju tekitamist). Kui träkkeriga juhtub midagi rajal liikudes, ei lähe see varalise vastutusena kirja.

Träkkerite “joonistatud“ tulemusi saab jälgida Internetis (aadress avaldatakse vahetult enne matka algust).

Senikaua, kui võistlus käib, on näha ainult start ja finiš ning kõikide matkaliste liikumised (umbes tunniajase viivitusega). Pärast võistlust lisatakse ka vastutegevuse liikumine ja kontrollpunktide asukohad.

KATKESTAMINE

Kui võistkonna üks või osa liikmeid otsustab matka katkestada, siis võistkond võib jätkata võistlemist kuni võistkonnas on vähemalt 3 liiget, kuid iga katkestanud liikme kohta saab võistkond miinuspunkte:

 • enne 4. KP-d -10 punkti
 • pärast 4. ning enne 7. KP-d -7 punkti
 • pärast 7. KP-d -5 punkti

Kui mõni võistkonna liige ühineb mõne teise võistkonnaga, ei osale kumbki võistkond enam punktiarvestuses.

Kui terve võistkond otsustab matka katkestada, siis tuleb seda soovitavalt teha mõnes kontrollpunktis.

Katkestamisest tuleb esimesel võimlusel teatada VAJ-le (kontaktide leht antakse kaasa stardis). Teatada tuleb võimalikult täpne katkestamise koht, et oleks võimalik matkajad sealt finišisse toimetada. Katkestanud võistlejad peavad arvestama sellega, et transporti finišisse tuleb võib olla oodata mitu tundi. Seetõttu palume pärast katkestamisest teadaandmist jääda ootama korraldajatepoolset kontaktivõtmist ning teadet, millal katkestanud võistleja(te)le järgi tullakse.

VESI

Veevarusid on võistkondadel võimalik täiendada stardis ja finišis ning rajal vahemaaga umbes iga kahe kontrollpunkti järel. Kanistrites olev vesi on mõeldud ainult joogiveeks, mitte enda värskendamiseks vms. Palume võistlejatel seda silmas pidada ja arvestada et ka hiljem punkti saabuvatele võistlejatele jätkuks joogivett.

ROGAIN

Raja lõpetab orienteerumisala, kus igal võistkonnal on võimalik vastavalt järelejäänud ajale (kuid mitte rohkem kui 8 tunni jooksul) ning jaksule punkte teenida leides ja läbides nii palju orienteerumispunkte kui võimalik. Kui aega või jaksu ei ole, siis piisab rogaini tulemuse saamiseks minimaalsest viie orienteerumispunkti läbimisest. Orienteerumispunktid annavad erinevas koguses punkte. Rogaini punkte arvestatakse protsentuaalselt – kõik läbitud orienteerumispunkti ehk 100% annab 30 punkti. Orienteerumispunktide läbimise märkimiseks saavad võistkonnad orienteerumisala alguses koos orienteerumiskaardiga kaasa SI-pulgad.

FINIŠ

Finišisse jõudes tuleb võistkonna lõpetamise aeg fikseerida finišitelgis (kogu lõpetanud võistkond koos) ning tagastada träkkerid, SI-pulgad ja ka kõik oma allesjäänud “elud”, sh katkestajate omad. Finišialale saab üles panna oma telgi, et natuke puhata. Paneme siinkohal veelkord kõikidele südamele, et kohe pärast matkalt saabumist ei istutaks autorooli – seda nii enda kui teiste ohutuse tagamiseks.

Finišis pakutakse sooja suppi ning kohal on saun. Kaasa võtta kindlasti oma toidunõud (kauss, lusikas, tass) ja saunalina. Kuna tegu on nn loodusliku pesemisvõimalusega, siis tohib seda teha ainult vee (ning harjaga) ja mitte kasutada šampoone ega muid pesemisvahendeid.

Orienteeruvalt kell 10:00 laupäeva hommikul toimub Kautla memoriaali juures matka lõpetamine ning parimate autasustamine, kuhu ootame kõiki osalejaid, korraldajaid ja teisi huvilisi!

VARUSTUS

Kohustuslik isiklik varustus:

 • töökorras laetud akuga mobiiltelefon;
 • kompass;
 • töökorras taskulamp/pealamp;
 • 1 liiter joogivett;
 • esmaabipakk (plaastrid, steriilne side) koos vilega.

Võistkonna kohustuslik varustus:

 • meditsiinivarustus (plaastrid, hõõrdumiste/haava puhastamisvahendid, elastikside);
 • kirjutusvahendid (vihmas/külmas töötavad).

Kohustusliku varustuse olemasolu kontrollitakse stardis ning iga puuduolev ese annab võistkonnale -1 punkti. Võistkonda ei lubata rajale, kui puuduvad:

 • võistkonna esmaabivarustus;
 • joogivesi;

Soovitatav on kaasa võtta ka allergiaravimid, tagavarajalatsid, soe pesu, soojad sokid, vihmakeep, julgestusköis, toit ja priimus sooja joogi vm valmistamiseks. Lõkke tegemine on rajal keelatud. Mobiiltelefoni, kaasasolevad dokumendid, raha jms soovitame paigutada veekindlasse kotti, kuna osalejate riided ja varustus võivad rajal märguda ning kahjustuda. Lisavarustuse, mis pole kohustusliku varustuse nimekirjas ning mida võistlejad vajavad pärast matka finišis oodates lõputseremooniat (telk, magamiskott jms), saab jätta nimesildiga varustatult stardipaika või viia oma autoga Kautlasse.

VASTUTUS

 • Osalejad on kohustatud kinni pidama igameheõiguses sätestatust, austama loodust ja maaomanikke. Keelatud on liikuda läbi viljapõldude või märgistatud eramaal. Asfaltteedel on võistlejate turvalisuse huvides liikumine keelatud! Raudteeseaduse järgi on raudteedel liikumine keelatud!
 • Matka ajal on keelatud transpordi kasutamine ja kontrollpunktides kõrvalise abi kasutamine.
 • Kõik võistlejad on võistluse jooksul kohustatud alluma kohtunike ja teiste korraldajate korraldustele.
 • Ebakaines olekus või alkoholi jääknähtudega osalejaid matkarajale ei lubata. Ürituse ajal on alkoholi tarvitamine keelatud.
 • Osalejatel on keelatud teha lõket.
 • Prügi saab  vajadusel jätta kontrollpunktidesse, kuid pigem kasutame põhimõtet, et mille jaksasid täiskujul metsa tuua, jaksad ka tühjalt koju tagasi viia.
 • Matkal on tagatud esmaabi Eesti Punase Risti vabatahtlike abil.
 • ERNA matka korraldajad ei vastuta võistlejate riiete ja varustuse märgumise või kahjustumise eest, samuti on võistlejad ise vastutavad enda ning oma kaasvõistlejate tervise ja heaolu eest.
 • Korraldajatel on õigus igal ajal reegleid muuta, teavitades sellest esimesel võimalusel osalejaid.

ERNA matk 2020 info, tulemused, kommentaarid, kogemuste vahetus ja pildid:

http://erna.skaut.ee/

FB-f-Logo__blue_512 ERNA matk