Lugu

Eesti Skautide Ühingu poolt korraldatav ERNA matk on kolmes raskusastmes toimuv üritus kõikidele matkahuvilistele, mis käesoleval aastal toimub 17. korda.

Erna grupp oli Talvesõjast osavõtnutest moodustatud luureüksus, mis tegi 1941. aasta suvel dessandi punaväe tagalasse Salmistus. Hiljem liitus luuregrupp muu lahingutegevusega Eestis.

ERNA matka rajad kannavad ajaloolise Erna retke luuregruppide nimedest tulenevalt nimetusi – Hauka (Erna retkel Haukka) ja Tümleri (Erna retkel Tümmleri). Haukka oli 1943. aastal Soome poolt loodud raadioluuregrupp, mis saadeti Saksa okupatsiooni all olevasse Eestisse. Haukka tähendab soome keeles “kull” ja kuna skautidel on komme panna oma salkadele samuti looma-linnunimesid, siis sellest tulenevalt on meie matkal Haukkast saanud eestipäraselt Haugas.

ERNA matka korraldav Eesti Skautide Ühing on üleriigiline noorteorganisatsioon enam kui 1500 liikmega. ERNA matka läbiviijateks on vabatahtlikud skaudijuhid, vanemskaudid ja skaudisõbrad üle kogu Eesti.